فصلنامه تخصصی روانشناسی مثبت : پژوهش ها و کاربردها آمادگی انتشار مقالات تخصصی اساتید و پژوهشگران محترم در کلیه زمینه های مرتبط با روانشناسی مثبت و مباحث میان رشته ای مرتبط با ای شاخه علمی به صورت دسترسی آزاد را دارا است.

سیاست اصلی این مجموعه بر تسریع فرایند داوری و تعیین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است. بنابراین از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.

انتشار نشریه روانشناسی مثبت: پژوهش ها و کاربردها در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات در تاریخ 1400/06/23 مورد موافقت گرفته و و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( معاونت امور مطبوعاتی) مجوز انتشار نشریه را به شماره 88834 صادر نموده است.این نشریه به صورت فصلنامه غیر برخط منتشر می شود.

مقالات دریافت شده از طریق سامانه همانند جو ایران داک مشابهت یابی خواهند شد. مدت داوری به طور متوسط دو ماه و نوع داوریف دو سو ناشناس ( Double Blind Peer Review) است. دسترسی به مقالات این سایت آزاد و دانلود مقالات از سایت مجله رایگان می باشد.

  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار ( COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.